COVID-19

UPDATE 15-08-2020

Volgende week starten alle teams weer met de trainingen op de club. Hieronder de belangrijkste regels, met betrekking tot COVID-19, die hierbij in acht dienen te worden genomen.

Voor alle bezoekers van ons sportcomplex blijven de basisregels van kracht

Uiteraard houden we ons aan de landelijke regels. Zodra de landelijke regels veranderen zullen we deze ook op de club doorvoeren.
Er bestaat dus een kans dat de huidige regels de komende tijd veranderen. Houd onze informatiekanalen dus goed in de gaten.

* Op het veld *

 • Sporten is mogelijk voor iedereen zonder limiet
 • Naast het veld onderlinge afstand 1,5 meter aanhouden
 • Drink uit je eigen bidon
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening worden de sporters direct toeschouwer (zie hieronder: Toeschouwers langs het veld)

* Toeschouwers langs het veld *

 • Publiek tijdens het sporten langs het veld op 1,5m onderling
 • Maximaal 250 bezoekers op het sportcomplex

* In de kantine *

 • Onderlinge afstand 1,5 meter
 • Iedereen zittend op 1,5 m onderlinge afstand
 • Maximaal 50 personen in de kantine, geen reservering
 • Maximaal 6 mensen aan de bar voor bestellingen
 • Reserveren plek verplicht
 • Gezondheidscheck verplicht
 • Naam en nummer aangeven
 • Placering verplicht

* Op het terras *

 • Onderlinge afstand 1,5 meter
 • Iedereen zittend op 1,5 m onderlinge afstand

Kleedkamers *

 • Kleedruimtes, toilet- en douchevoorzieningen en kantines van sportaccommodaties zijn open
 • Onderlinge afstand 1,5 meter

Route*

 • Ingang nog steeds via het hek achter het clubhuis (hoofdingang blijft dicht)
 • Het hek aan de voorkant bij de TBM kleedkamers wordt de uitgang
 • De ingang van de kantine is bij het terras
 • De uitgang van de kantine is bij de bestuurskamer

 

____________________________________________________________________________________________________________

Oorspronkelijke tekst:

Na weken niet op het veld te hebben mogen trainen zijn er door de overheid enkele versoepelingen aangekondigd voor de jeugdsport.

Nadat de premier zijn nieuws bracht over deze nieuwe fase, waarover we jullie hebben geïnformeerd, zijn we in overleg gegaan met de Gemeente over hun coördinerende rol. In een brief heeft de Gemeente ons te kennen gegeven dat sportclubs die een vorm van training op willen starten, daarvoor een uitgewerkt plan ter goedkeuring in moeten leveren.

Om te horen wat rugby Nederland doet, is er contact geweest met de bond en met verschillende verenigingen. Bij alle verenigingen merken we, dat er net als bij ons, een absolute wens bestaat om voor de laatste maanden van dit seizoen nog een vorm van trainen mogelijk te maken. Mits dat op een veilige manier kan.

Als club hadden we op een eerder moment geschreven dat we dit seizoen als beëindigd beschouwden, omdat we bijvoorbeeld het veld niet meer mochten betreden. Samen met de Gemeente is daar een oplossing voor gevonden, waardoor we de komende maanden op het bijveld mogen trainen. Ons hoofdveld blijft gesloten voor jaarlijks onderhoud.

Nu er een veld beschikbaar is en de club-staff graag de trainingen voor onze jeugdgroepen opstart, zijn we als club gaan kijken naar de mogelijkheden. Samen met de Technische Commissie hebben we ons voorbereid op het weer welkom heten van onze jeugdleden en is er een plan van aanpak geschreven. Dit plan is overlegd met de Gemeente, is goedgekeurd en vinden jullie hieronder. Lees het plan aandachtig door. Enkele onderdelen uit het plan zijn:

 • We willen vanaf 5 mei weer starten met het geven van trainingen aan de jeugd, volgens een schema;
 • Als vereniging hebben we ervoor gekozen tussen personen een afstandsmarge van 2 meter aan te houden;
 • Omdat de overheid verschillende eisen stelt aan de trainingen aan jeugd tot 13 jaar en de jeugd tussen de 13 en 18 jaar, is daarmee in het plan rekening gehouden. De trainingstijden voor de verschillende groepen staan in de tabel in het plan;
 • In mei trainen we in de teamsamenstelling van seizoen 2019/2020. In juni trainen we in de teamsamenstelling seizoen 2020/2021. Voor het trainen van 2e jaars Colts tot en met 18 jaar in de maand juni bekijken we nog wat er mogelijk is;
 • Bij trainingen tot 13 jaar is fysiek contact toegestaan. De trainingen voor de oudere jeugd zal meer gericht zijn op conditie, waarbij de 2 meter minimale afstand tussen personen geldt;
 • In het plan treffen jullie een plattegrond met routemap. Spelers komen op een andere plek binnen dan waar ze de club verlaten. Op de map staat ook duidelijk aangegeven dat de zones voor brengen en het ophalen verschillend zijn;
 • Het is ouders/begeleiders niet toegestaan tijdens trainingen op het rugby-terrein te betreden;
 • De kantine, de Gym, douches, toiletten en de kleedkamers blijven voor leden gesloten;
 • Leden zorgen voor aankomst dat er is geplast, de handen zijn gewassen en zij nemen zelf een eigen bidon met drinken mee naar de club;
 • Leden houden zich aan het tijdschema, komen niet te laat en komen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang handen wassen bij de club.

De bond heeft voor de leden en ouders een keurige checklist opgesteld. Deze vinden jullie onderaan de pagina.

We zijn heel blij dat wij voor de jeugd weer een vorm van teamsport op kunnen starten.

De versoepeling is alleen veilig mogelijk als we ons allemaal aan het door de Gemeente goedgekeurde plan houden, waarbij we de regels van de overheid natuurlijk in acht blijven nemen. De gemeente zal toezien op de handhaving van het door ons ingediende plan en kan sancties opleggen bij het niet nakomen ervan.

Wij wensen jullie heel veel succes en vertrouwen op jullie inzet, gezond verstand en medewerking. Samen kunnen we het opstarten mogelijk maken door flexibiliteit en clubliefde. Laten we daar trots op zijn.

Namens het bestuur en de TC,

Edwin Veenendaal  Bart van Rooijen
Voorzitter                 Hoofd TC

UPDATE 12 mei 2020:

Gisteren is er met de Rugbybond en de Gemeente afstemming geweest over trainen van leden >18 jaar. Hoera, ook de senioren-trainingingen kunnen worden hervat. De trainingen zijn op de woensdagavonden en starten om 20:30 uur (20:15 uur arriveren). De voorzorgsmaatregelen zijn gelijk aan die van de groep 13-18 jaar, zoals deze in het plan staan omschreven.

 

Plan voor herstart van Rugby Club Bulldogs Almere
Checklist voor ouders en verzorgers
Looproutes op de club ivm COVID-19